Skip to main content

FAQ PERDOLAN® algemeen

QA Text: 

Jammer genoeg is het niet mogelijk om PERDOLAN® stalen te verkrijgen.

Neen, PERDOLAN® producten bevatten geen gluten.

Voorzichtigheid dient geboden te worden bij patiënten met een astmatische pathologie. Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Hypersensibiliteit voor acetylsalicylzuur in een normale bevolking wordt geschat op 0,3 %. In een populatie met astma komt hypersensibiliteit meer voor, tot 20 %.

PERDOLAN® is gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie. Ook mag het niet worden gebruikt door patiënten met een bewezen overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.

De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te worden gehouden en mag de periode waarin de symptomen aanwezig zijn niet overschrijden.

FAQ PERDOLAN® voor kinderen

QA Text: 

Ja, een extra pipet kan worden aangevraagd via ons contactformulier.

Het inbrengen van de zetpillen wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen. De PERDOLAN® zetpillen kunnen in principe zowel met de spitse kant eerst als met de stompe kant eerst ingebracht worden. Wanneer u de spitse kant eerst inbrengt, heeft u het voordeel dat u de zetpil kan opduwen zonder de achterkant ervan te beschadigen. Bovendien is deze manier van inbrengen minder pijnlijk voor het kind aangezien u de sluitspier openduwt met de spitse kant. Wanneer u de platte kant eerst inbrengt, heeft u het voordeel dat de zetpil beter blijft zitten (de sluitspier sluit zich achter de zetpil). U heeft echter het nadeel dat u de sluitspier moet openduwen met de platte kant, wat mogelijk ook pijnlijker is voor het kind.

De concentratie van saccharose / ml siroop is 310 mg/ml; dit is een zeer kleine hoeveelheid en zou daarom geen invloed mogen hebben op de glycemie. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw behandelende arts voor verdere informatie aangezien hij/zij het best geïnformeerd is over de medische achtergrond van de patiënt. Opgelet, paracetamol kan de metingen van de bloedsuikerspiegel door middel van de zogenaamde glucoseoxidasemethode verstoren.

PERDOLAN® mag niet boven 25°C worden bewaard. De houdbaarheid ervan is beperkt tot 3 jaar voor de zetpillen, tabletten en siroop.

Paracetamol (het actieve bestanddeel in PERDOLAN® Siroop) wordt langs orale weg bijna volledig geresorbeerd in 30 tot 60 minuten. De halveringstijd bedraagt gemiddeld 2 uur.

De resorptie na rectale toediening is onregelmatig en schommelt tussen 40 en 80 %. De halfwaarde tijd bedraagd gemiddeld 2 uur.

Natriumbenzoaat is een bewaarmiddel. Dit dient om bederf van de siroop te voorkomen. De kleurstoffen natrium erythrosine (E127) en oranjegeel S (E110) worden toegevoegd voor het esthetisch aspect van de siroop.

FAQ PERDOLAN® voor volwassenen

QA Text: 

Er moet minstens 4 uur zitten tussen twee toedieningen.